account

account
paskyra statusas T sritis informatika apibrėžtis Registravimosi kompiuterinėje sistemoje rezultatas. Registruojamasi norint pasinaudoti tokios sistemos paslaugomis. Paprastai į paskyrą įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas, apibrėžiamos jo teisės sistemoje, t. y. ką jis gali daryti, kokiais sistemos ištekliais naudotis. Pavyzdžiui, asmuo, norintis gauti paslaugas iš nuotolinio paslaugų teikėjo (pvz., gauti elektroninio ↑pašto dėžutę, prieigą prie FTP duomenų saugyklos ir pan.) ir tapti jo klientu (abonentu), turi pas jį užsiregistruoti. Registruojantis paslaugų teikėjo kompiuteryje (serveryje) sukuriama paskyra. Naudodamasis suteiktos paskyros duomenimis (registravimosi vardu, slaptažodžiu), abonentas gali registruotis savo kompiuterio pašto programoje ir joje gauti kitą, vietinę paskyrą su nauju paskyros vardu ir galbūt slaptažodžiu. pavyzdys(-iai) paskyros galiojimo laikas. atitikmenys: angl. account ryšiai: dar žiūrėkpašto dėžutė siauresnis terminassvečio paskyra siauresnis terminastelefoninė paskyra susijęs terminaspaskyros vardas susijęs terminasšalinti paskyrą

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Account — Ac*count , n. [OE. acount, account, accompt, OF. acont, fr. aconter. See {Account}, v. t., {Count}, n., 1.] 1. A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time. [1913 Webster] A… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — ► NOUN 1) a description of an event or experience. 2) a record of financial expenditure and receipts. 3) a service through a bank or similar organization by which funds are held on behalf of a client or goods or services are supplied on credit.… …   English terms dictionary

 • account — [ə kount′] vt. [ME acounten < OFr aconter < a , to + conter, to tell < compter < L computare: see COMPUTE] to consider or judge to be; deem; value vi. 1. to furnish a reckoning (to someone) of money received and paid out 2. to make… …   English World dictionary

 • account — I (evaluation) noun appraisal, assessment, com pre rendu, enumeration, financial statement, ledger, list of receipts and payments, ratio, register, statement, statement of debits and credits, statement of pecuniary transactions, tally, valuation… …   Law dictionary

 • Account — Ac*count , v. i. 1. To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received. [1913 Webster] 2. To render an account; to answer in judgment; with for; as, we must account… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — n 1 *use, service, advantage, profit, avail Analogous words: benefit (see corresponding verb at BENEFIT): usefulness, utility (see USE): *worth, value Contrasted words: futility, vanity, fruitlessness, bootlessness (see corresponding adjectives… …   New Dictionary of Synonyms

 • account — The phrase on account of is a slightly formal preposition meaning ‘because of’ • (He remained miserable and ashamed, largely on account of his appetite which continued to torment him Anita Brookner, 1988). Its use (with or without of) as a… …   Modern English usage

 • account — [n1] written description of past events ABCs*, annal, blow by blow*, bulletin, chronicle, detail, explanation, history, lowdown*, make*, narration, narrative, play by play*, recital, report, run down, score, story, tab, take, tale, the picture*,… …   New thesaurus

 • Account — Ac*count , v. t. [imp. & p. p. {Accounted}; p. pr. & vb. n. {Accounting}.] [OE. acounten, accompten, OF. aconter, [ a] (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to count, L. computare. See {Count}, v. t.] [1913 Webster] 1. To reckon;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — /akˈkaunt, ingl. əˈkaunt/ s. m. inv. 1. account executive 2. (elab.) registrazione □ codice di registrazione …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • account — (izg. akȁunt) m DEFINICIJA int. mrežna identifikacija sa zaporkom i pravom pristupa koju dodjeljuje administrator sustava; korisnički račun ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”